دادگاه بحرین 16 ژوئن را موعد صدور حکم شیخ سلمان اعلام کرد