ثبت نام تمام متقاضیان اعزام به عتبات در ماه رمضان قطعی است