تارتار: با این شرایط صبا بالاخره سقوط خواهد کرد/ صعود پرسپولیس بعید است