جلسه جامعه روحانیت به ریاست آیت‌الله موحدی‌کرمانی تشکیل شد