روحانی سوار موج شد!/ دولت مقصران بازی تراکتور را تنبیه می‌کند/ قهرمانی تراکتور در آسیا را آرزومندیم