فرمانده کل ارتش: آماده دفاع مشروع در برابر شرارت‌های استکبار هستیم