تهیه آلبوم جنینی فرهنگ نادرستی است/بالارفتن تشریفات زایمان در سایه غفلت از سلامت نوزاد