عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف: فرش خارجی با مجوز گمرک غیرقانونی وارد کشور می‌شود