افتتاح 32 طرح و پروژه در سفره استانی ریاست جمهوری به استان آذربایجان شرقی