کاهش 2 درصدی نرخ سود تاثیری در بخش های مختلف اقتصادی ندارد/ سپرده گذاری بلندمدت به سیستم بانکی بازگرد