دلیل دعوت نشدنم به اجلاس شورای المپیک آسیا را پیگیری می‌کنم