تجلیل از ۵ هنرمند عرصه دفاع مقدس در سالروز آزادسازی خرمشهر