قائم مقام مدیر عامل سایپا خبر داد: طراحی پلت فرم های ایرانی در سایپا