342 گردان بسیج عشایری آماده مقابله با تهدیدات است/خانه عشایر راه‌اندازی می‌شود