مهمترین موضوع حضور 100 هزار تماشاگر بود/ اشتباهات حریف باعث شد 3 امتیاز به پرسپولیس برسد!