آیت الله سبحانی: درگیر شدن مذاهب اسلامی و فراموش کردن اسراییل خطرناک است