مطالبات مردم را خواهیم شنید/برنامه های دولت را برای توسعه آذربایجان شرقی تشریح می کنیم