نورمحمدی شاید برای سفر به عربستان ممنوع‌الخروج شود