کیش به دنبال تراکنش های بانکی بورس کالا + تصویر نامه