کارگاه آموزشی «سبک زندگی» در دانشگاه جیرفت برگزار می‌شود