بازگشت تیم ملی تکواندو از مسابقات قهرمانی روسیه / عکس: بهزاد حاج عبدالباقی