جایزه ۶۰ هزار پوندی «من بوکر» به نویسنده مجارستانی رسید