محرومیت مرفاوی، تارتار و یک مربی/ استقلال و تراکتور جریمه شدند