راه‌اندازی بانک اطلاعات علمی جهت بررسی مدارک دانشگاه‌های منطقه قفقاز