بحران آبی، جهان را به سمت همکاری مشترک سوق می‌دهد/ حضور 200 شرکت ایرانی در تاجیکستان