پوشش ساره بیات و پژمان بازغی در جشنواره فیلم کن/عکس