شرط بندی زخم ناسور باشگاه های بیلیارد و اسنوکر کرمانشاه/ وقتی یک ورزش مفرح چوب سودجویان را می خورد