افتتاح پروژه های عمرانی آذربایجان شرقی در سفر رییس جمهور