برگزاري 37 عنوان برنامه به مناسبت هفته مقاومت و پيروزي در قم