همایش «زن و مد روز» در موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل رشت برگزار می‌شود