شرط بندی زخم ناسور باشگاه های بیلیارد و اسنوکر/ وقتی یک ورزش مفرح چوب سودجویان را می خورد