تندیس جشنواره اقوام ایرانی هشت استان در یاسوج رونمایی شد