حسینی: جوانان به دیدگاه امام علاقه مند هستند/ ماهیت انقلاب، فرهنگی است