حمله فتح الله زاده به خادم/جواب بده؛این چه بلایی است سر سرخابی ها آوردی؟/استقلال شده بنگاه احزاب!