تیم‌داری خودروسازان قیمت خودرو را دوباره افزایش می‌دهد