برگزاری جلسه هماهنگی تدارکات بانکها در بانک قرض الحسنه مهر ایران