ویژه/تصادف جالب در فرودگاه امام/ نابغه تکواندو در کنار CQ