محدودیت وزارت اوقاف مصر برای شیعیان در سالروز ولادت امام حسین (ع)