امام جمعه تبریز: مردم آذربایجان شرقی باردیگر وفاداری خود به نظام را به نمایش گذاشتند