پزشکیان: دولت نمی‌داند چه می‌خواهد و می‌خواهد کجا برود/ تصمیم جدید دولت برای صیانت از آمار