محسن رضایی در جمع تماشاگران دیدار پرسپولیس و الهلال