بازسازی چهره اصلاح‌طلبان در قالب حامیان دولت در انتخابات