وزیر ورزش و کفاشیان سرانجام با هم دیدار کردند/تراکتورسازی سبب خیر شد