هرچه داریم از شهداست/ شخصیت رهبر انقلاب را دوست دارم