دست بالای ایران در مذاکرات تجاری با هند/ از دست رفتن موقعیت تجارت با ایران، نگرانی جدید هندی‌ها