عوامل «دندون طلا» شب‌کارند/ حامد بهداد در نقش بلبل