لزوم تجهیز بورس کالا به اهرم‌های قانونی / گسترش رینگ‌های صادراتی