سالی 1.5میلیارد دلار هزینه جوان‌سازی ناوگان هوایی/خطوط هوایی درانتظار نتیجه رایزنی ها با صندوق توسعه