اغلب وزارتخانه‌های دولت روحانی حالت ایستا و یکسانی دارند