مجید ترکان: رده‌های پایه کشتی باید با فنون ناب ایرانی آشنا شوند